Vuosi 2014

Vuoden 2015 näkymät ja tavoitteet

Vuonna 2015 Hansel jatkaa strategian toteuttamista, jonka mukaan yhtiö ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Yhteishankintojen määrän arvioidaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräisen palvelumaksuprosentin alenemisen seurauksena Hanselin palvelumaksutuottojen odotetaan laskevan. Palvelumaksujen lasku pohjautuu päätöksiin alentaa eräiden puitejärjestelyjen palvelumaksuprosentteja. Hyöty palvelumaksuprosentin alentamisesta tulee asiakkaille alhaisempina hintoina. Hankintojen asiantuntijapalveluiden liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana.

Hansel aloittaa sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönoton vuonna 2015. Tarkoituksena on, että myös yhtiön asiakkaat voivat aloittaa käyttöönotot vuoden 2015 aikana. Yhteistyö valtiokonsernin palvelukeskusten kanssa jatkuu aktiivisena vuonna 2015. Tavoitteena on valtion hankintatoimen kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen sekä päällekkäisen työn välttäminen. Hansel tekee säännöllistä yhteistyötä muun muassa Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistöjen, Valtorin, Palkeiden ja Hausin kanssa.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi muun muassa seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.