Vastuullisuusraportti

Yhteiset arvomme

Hanselin yrityskulttuurin perusta muodostuu arvoista, jotka vaikuttavat kaikkeen tekemiseen. Hansel on asiantuntijaorganisaatio, jossa yhteistä arvopohjaa hyödynnetään johtamisen välineenä. Yhteisesti laaditut ja hyvin sisäistetyt arvot ovat hyvä tapa rakentaa yrityskulttuuria ja kehittää työyhteisöä.

Hanselissa käytiin vuoden 2014 aikana laaja arvokeskustelu, jonka tavoitteena oli haastaa olemassa olevat arvot ja tarvittaessa tehdä uudistuksia. Kaikki hanselilaiset olivat tervetulleita osallistumaan arvokeskusteluun, jota käytiin useilla eri foorumeilla noin puolen vuoden aikana.

Aktiivista keskustelua

Arvoihin liittyvää palautetta kerättiin monella eri tavalla. Vilkas keskustelu alkoi mikrobloggauspalvelussa ja toisessa vaiheessa palautetta kerättiin henkilöstölle suunnatun sähköisen arvokyselyn avulla.

Näiden tulosten perusteella oli nähtävissä, että olemassa olleet arvot – yhteistyö, asiantuntemus ja vastuullisuus – oli hyvin sisäistetty ja että niitä pidettiin pääsääntöisesti sopivina Hanselille. Palautteesta tuli myös esille uudistustoiveita, jotta arvot vastaisivat entistä paremmin yhtiön toimintaa.

Koko henkilökunta osallistui arvotyöskentelyyn Hanselin kesäpäivässä, jolloin pienryhmät tekivät arvoehdotuksia sekä uusiksi arvoiksi että uudeksi palvelulupaukseksi.

Hanselia kuvaavat arvot

Laajan keskustelun lopputulemana arvoihin tehtiin muutoksia. Uusiksi arvoiksi valittiin ”vastuullinen asiantuntija” ja ”tehokas kumppani”. Arvot ovat vahvasti läsnä asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja ne huomioidaan myös sisäisessä työssä.

hanselin_arvot

hanselin_arvot_mobiili