Vastuullisuusraportti

Ympäristötunnus

Vuonna 2013 uusittu valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa otetaan ympäristönäkökohta huomioon.

Hanselissa kilpailutusta suunnitellessa projektiryhmä selvittää, onko kilpailutuksessa mahdollista huomioida ympäristönäkökohtia. Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai on vain yksi mahdollinen huomioitava asia, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti.

Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2014 lopussa 76 voimassa olevasta puitejärjestelystä 55 oli sellaisia, joissa ympäristönäkökohdat oli huomioitu (72 prosenttia).

Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi. Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.

Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:

  • 1 hankintatarpeen määrittelyssä tai
  • 2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
  • 3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
  • 4 vertailukriteerinä tai
  • 5 sopimusehdoissa.

Tietohallinnon hankinnat

Tietoliikennehankinnat
Videoneuvottelupalvelut 2010 1 2 3 5
Matkapuhelimet 2012–2014 3 5
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 1 2 4
IT-laitehankinnat
Tulostusympäristö kokonaispalveluna 1 2 3 4 5
Verkon laitteet 2010 2 5
Tallennusratkaisut 2011 2 4 5
Verkkotulostimet ja niihin liittyvät palvelut 2012–2016 2 3 4 5
Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut 2012–2016 2 3 4 5
Palvelimet ja niihin liittyvät palvelut 2013–2015 2 3 4 5
Kulutuselektroniikan AV-laitteet 2013–2015 2 3 5
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016 2 3 5
Ohjelmistohankinnat
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut 2012–2016 1 3
IT-palveluhankinnat 
Konesali-ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 1 3 4 5

 

Hallinnon palveluhankinnat

Talouden hallinta
Leasingpalvelut 2013–2017 2 3
Maksamisratkaisu 2013–2017 1 3
Autojen leasingpalvelut 2013–2017 2 3
Organisaation ja henkilöstön kehittäminen
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018 3 4 5
Johdon konsultointipalvelut 2013–2017 3 5
Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018 1 2 3 5
Matkustuksen hallinta
Majoituspalvelut Brysselissä 2011 4 5
Junamatkustuspalvelut 2011 1 5
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 2012 4 5
Laivamatkustuspalvelut 2012 2 3
Matkatoimistopalvelut 2012 3 5
Reittilennot 2013–2014 3 4

 

Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat
Muuttokuljetuspalvelut 2012 2 3 5
Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017 2 3 5
Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017 2 3 5
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017 1 2 3 4 5
Tilausajopalvelut 2014–2018 2 3 5
Työkoneet 2014–2018 2 3 5
Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat
Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2011 2 3 5
Suurtalouksien kulutustuotteet 2011 2 3 5
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2012 2 3 5
Elintarvikkeet 2012–2016 1 2 3 5
Kaasut 2013–2017 3 5
Turvallisuustekniikka 2012–2016; järjestelmät ja laitteet 2 3 5
Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 3 5
Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Toimistohankinnat
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2012–2016 2 3 4 5
Toimistokalusteet 2013–2018 2 3 5
Painatuspalvelut 2014–2018 1 2 3
Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 2 3 4 5
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 2 3 4 5
Energiahankinnat
Sähkö 2013–2017 2 3
Voiteluaineet 2011 2 3
Polttonesteet 2013–2017 2 3 5
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018 2 5
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018 2 5

 

 Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu

Hankintasektori Toimiala  Yhteishankinnat 2014, M€ Ympäristö huomioitu 2014, M€ Ympäristö huomioitu 2014, % Ympäristö huomioitu 2013, % Ympäristö huomioitu 2012, %
Tietohallinnon hankinnat Tietoliikennehankinnat  32 9 28 32 29
IT-laitehankinnat  85 83 98 92 91
Ohjelmistohankinnat  30 29 96 92 27
IT-palveluhankinnat  47 7 14 1 0
Yhteensä 194 128 66 64 55
Hallinnon palveluhankinnat Talouden hallinta  51 43 85 87 93
Organisaation ja henkilöstön kehittäminen  84 27 32 3 0
Matkustuksen hallinta  79 74 93 94 96
Yhteensä 214 144 67 56 54
Materiaalihankinnat
ja tekniset palveluhankinnat
Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat  51 51 100 97 94
Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat  70 60 85 85 71
Toimistohankinnat  64 55 87 86 86
Energiahankinnat  121 121 100 100 100
Yhteensä 307 288 94 94 92
Kaikki yhteensä  715 559 78 75 72