Vastuullisuusraportti

Ulkopuoliset työryhmät

Hanselin edustajat osallistuvat asiantuntijoina säännöllisesti työryhmiin, joiden tavoitteena on muun muassa kansallisen hankintatoimen kehittäminen sekä vastuullisuuden lisääminen ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa.

Tärkeimmät työryhmät, joihin Hansel osallistui vuoden 2014 aikana

Työryhmä Työryhmän asettaja Tavoite
Hama-hanke Valtiokonttori Hankinnasta maksuun prosessin sähköistämisen ja automatisoinnin edelleen kehittäminen
Hanko-hanke Valtiovarainministeriö Valtion hankintatoimen kehittäminen
Senaatti-kiinteistöjen ja Hanselin ohjaus- ja yhteistyöryhmät Valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjen ja Hanselin välisen yhteistyön kehittäminen
Turvallisten ICT-hankintojen työryhmä Hanselin kokoama työryhmä Yleisesti käytettyjen palvelu- ja ratkaisuhankintojen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen valtiokonsernissa. Tarkastelun painopisteenä ovat ICT-hankinnat sekä puolustus- ja turvallisuusklusterin erityisvaatimukset. Kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.
Hankintafoorumi LOGY ry Vaikuttaa suomalaisen hankintaosaamisen kehittämiseen ja jäsentensä kilpailukyvyn edistämiseen.
Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmä Valtiovarainministeriö Valtion sähkönhankinnan seuranta
Valtion hankintatoimen neuvottelukunta Valtiovarainministeriö Edistää vuorovaikutusta valtion hankintayksiköiden välillä ja seuraa valtion hankintastrategian toteutumista.
Ympäristömerkintälautakunta Työ- ja elinkeinoministeriö, Motiva Services Oy Edistää pohjoismaisen ja Euroopan ympäristömerkin – Joutsenmerkin ja EU-kukan – toimintaa Suomessa. Hanselin toiminta ryhmässä päättyi vuonna 2014.
Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikan ohjausryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Politiikan laadintatyön ohjaaminen asiantuntijaryhmänä
Sähköisten hankintojen työryhmä Valtiovarainministeriö Koordinoi Suomen hankintojen sähköistämiseen liittyviä hankkeita.
Huippuostajat Tekes Edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille sekä parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
JIT-ehtojen uudistamista pohtiva työryhmä JUHTA / JHS-jaosto Yleisten sopimusehtojen uudistaminen. Ryhmän toiminta päättyi vuonna 2014.
JYSE-kehitysryhmä Valtiovarainministeriö Yleisten sopimusehtojen uudistaminen. Ryhmän toiminta päättyi vuonna 2014.
Kestävien hankintojen neuvontapalvelun ohjausryhmä Motiva Kestävien hankintojen edistäminen yhteiskunnassa.
VISO-hanke Aalto-yliopisto Hankintasopimusten visualisointi. Hanke päättyi marraskuussa 2014.
Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäjäklubi VTT Innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen yhteiskunnassa
Innovatiivisten julkisten cleantech-hankintojen ohjausryhmä Suomen ympäristökeskus Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech-hankintojen toteutumista Suomessa. Ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
Hankintalakiuudistuksen ohjausryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu
Hankintalakiuudistuksen valmisteluryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu
Valtorin ja Hanselin ohjausryhmä Hanselin ja Valtorin kokoama työryhmä Valtorin ja Hanselin välisen yhteistoiminnan edistäminen. Kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.
Palkeet-ohjausryhmä Hanselin ja Palkeiden kokoama työryhmä Palkeiden ja Hanselin yhteistoiminnan kehittäminen ja seuraaminen. Kokoontuu pari kertaa vuodessa.
VAHTI: Tekninen jaosto Valtiovarainministeriö Keskeiset linjaukset tietoturva-asioihin erityisesti silmällä pitäen julkisia hankintoja

Työryhmätyöskentelyn lisäksi Hansel antaa asiantuntijalausuntoja, jotka liittyvät valtion hankintatoimeen ja sen kehittämiseen.